You have reached your destiny...

Van Iterson Muziek

Ontdek je 'muziek-kant', ontdekt jezelf!

Van Iterson Muziek

Welkom!

Hallo, mijn naam is Rogier van Iterson. Ik speel ruim 30 jaar piano- en 19 jaar gitaar. Ik houd van werken met mensen, ik houd van lesgeven en ik houd van muziek.

Music + people = magic!

Persoonlijk, deskundig, en toegankelijk

Van Iterson Muziek  (VIM) is een volledig zelfstandige muziekschool aan de Biltstraat in Utrecht, en vanaf 1 juli 2019 ook aan de Lunerkampweg 5 in Rosmalen. Wij geven muzieklessen op een persoonlijke, moderne, professionele, geduldige en toegankelijke wijze. De lessen vinden wekelijks plaats, op een vaste dag en tijd.

Ontdek je ‘muziek-kant’!

We nodigen je uit om te ontdekken wat muziek voor je kan betekenen. Dat is veel meer dan alleen techniek, er zijn vele andere kanten aan muziek studeren en muziek spelen:

  • het is leuk!
  • het boost je zelfvertrouwen
  • het leert jezelf beter kennen
  • het is een middel om jezelf te uiten
  • het leert je nieuwe manieren om vaardig te worden.

Leeftijd (minimaal 7 jaar), wel of geen ervaring,…het maakt niet uit – alles wat je nodig hebt is jezelf.

Bundel

De lessen van 30 minutes worden vooraf per bundle of 4 gefactureerd.

Proefles

Ervaar het zelf en neem een proefles bij een ervaren leraar.

Groet,

Rogier

Welcome!

Hello, my name is Rogier van Iterson. I started playing piano 30 and guitar 19 years ago. I love working with people, I love teaching and I love music.

Music + people = magic!

Personal, knowledgeable, and accessible

VIM is a completely independent music school on the Biltstraat in Utrecht, and as of July 1st 2019 – at Lunerkampweg 5 in Rosmalen. We give music lessons in a personal, modern, professional, patient and accessible manner. The lessons take place weekly, on a fixed day and time.

Discover your ‘music side’!

We invite you to discover what music can do for you. That is much more than just

technology, there are many other sides to study music and play music:

  • it’s fun!
  • it boost your self-confidence
  • it gets to know yourself better
  • it is a means of expressing yourself
  • it teaches you new ways to become skilled.

Age (minimum 7 years), experience or not, it does not matter – everything you need is yourself.

Bundle

Lessons of 30 minutes are invoiced in advance per bundle of 4.

Trial lesson

Experience it yourself and take trial lesson with an experienced teacher.

Regards,

Rogier