You have reached your destiny...

Van Iterson Muziek

Ontdek je 'muziek-kant', ontdekt jezelf!

Muziekles

Het DocentenTeam biedt leerlingen vanaf 6 jaar dagelijks lessen voor de volgende instrumenten:

– – Vanaf 31-3-2020 geven we ook online les, via de applicatie ‘Zoom’ – –

  • gitaar (alle stijlen)
  • piano (alle stijlen)
  • zang (locatie Rosmalen)
  • keyboard (pop, rock)
  • ukelele (pop, rock, lichte muziek).

Ook worden er lessen gegeven in muziektheorie, solfège, en a prima vista. Bijvoorbeeld uitermate geschikt voor als je ondersteunende lessen wilt bij je 32-weekse HKU-Basisopleiding. Stel je je eens voor, hoe je straks het conservatorium toelatingsexamen aflegt met een flinke extra dosis vertrouwen in jezelf!

Geen instrument? Geen punt: je kan tijdens de proefles op een instrument spelen die we voor je ter beschikking stellen.

The Teacher Team offers students from 6 years of age lessons for the following instruments:

– – As of 31-3-2020 we also give online lessons via ‘Zoom’ – –

  • guitar (all styles)
  • piano (all styles)
  • voice (location Rosmalen)
  • keyboard (pop, rock)
  • ukulele (pop, rock, light music).

There are also lessons in music theory, solfège, and a prima vista. For example, extremely suitable if you want supportive lessons with your 32-week HKU Basic Training. Imagine how you will pass the conservatory entrance exam with a considerable extra dose of confidence in yourself!

No instrument? No worries: during the trial lesson you can play on an available instrument.