Uw persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij voldoen hierbij aan de eisen in de privacywetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Zie ook: cookie-verklaring.

 

U leest welke persoonsgegevens wij verzamelen, en waarvoor wij deze gebruiken. Ook leest u hier hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent en raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Van Iterson Muziek (‘VIM’) is een in Rosmalen gevestigde zelfstandige muziekschool, waar lessen worden gegeven in onder meer piano, gitaar, ukulele en zang. De lessen worden gegeven aan leerlingen van alle leeftijden, tussen gemiddeld 6 en 80 jaar. VIM is ingeschreven bij de Kamper van Koophandel in Utrecht.

Directeur + Functionaris Gegevensbescherming

 • Dhr. R. van Iterson

Organisaties moeten hiertoe voldoen aan minimaal 1 van de 6 wettelijke grondslagen. VIM voldoet aan twee wettelijke grondslagen:

 1. toestemming van de betrokken persoon;
 2. de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

VIM mag ‘gewone’ persoonsgegevens verzamelen, en verzamelt de volgende gegevens:

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • adres
 • telefoonnummer
 • postcode.

Al deze gegevens gebruikt VIM om te voldoen aan de door de Belastingdienst vereiste basisgegevens op een factuur. Deze gegevens gelden ook voor elektronische facturen. Deze gegevens zijn nodig voor een eventuele opvolging door een incassobureau.

Al deze gegevens gebruikt VIM om te voldoen aan de door de Belastingdienst vereiste basisgegevens op een factuur. Deze gegevens gelden ook voor pdf-, elektronische en papieren facturen

Deze gegevens zijn nodig voor:

 • communicatie met u over lesrooster, lesinhoudelijke of administratieve zaken, of over een nieuwe Algemene Service Voorwaarden en de Privacyverklaring;

VIM kan u tot maximaal 6 maal per jaar een nieuwsbrief zenden over bijvoorbeeld door VIM georganiseerde evenementen. Uw gegevens worden niet voor automatische besluitvorming gebruikt.

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) ontvangt uw gegevens.

De website van VIM maakt gebruik van het contactformulier ‘WPforms´. Wpforms slaat geen verzonden berichten op.

Ter informatie: bij communicatie via e-mail komen uw gegevens ook terecht op de mailserver van uw e-mailhost, en op de mailserver van Google’s Gmail.com.

Ter informatie: bij uw bezoek van wwww.vanitersonmuziek.nl worden anonieme surfgegevens verzameld door:

 • de website-host Hosting2Go
 • Google Analytics

Als u een dienst bij ons afneemt, dan ontvangt uw docent uw naam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze informatie dient om met u via e-mail of telefoon te communiceren over het lesrooster of over lesinhoudelijke zaken.

VIM geeft de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen: uw persoonlijke docent.

VIM geeft de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen: uw persoonlijke docent. Uw docent ontvangt alleen uw naam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. Echter, dit gebeurt alleen als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten of aangevraagde diensten. Uw gegevens kunnen, indien noodzakelijk, worden doorgegeven aan een incassobureau.

De bewaartermijn van de bij punt 3 genoemde persoonsgegevens is voor de duur van de overeenkomst. Zodra de overeenkomst voorbij is, en beide partijen aan alle verplichtingen hebben voldaan worden alle gegevens van de computer gewist. VIM zorgt ervoor dat alle gegevens bij derden ook worden gewist. Door de bij wet geldende fiscale bewaarplicht, bewaart VIM de administratie 7 jaar in digitale en papieren vorm. U dient zelf actie te ondernemen, door uzelf uit te schrijven van:

 • sociale media
 • een nieuwsbrief via Mailchimp

Uw heeft recht op:

 1. dataportabiliteit het op verzoek ontvangen van uw eigen persoonsgegevens;
 2. vergetelheid het wissen van persoonsgegevens;
 3. inzage het inzien van uw verwerkte persoonsgegevens;
 4. rectificatie en aanvulling het wijzigen van uw verwerkte persoonsgegeven;
 5. beperking van de verwerking het vermindering van de verwerkte gegevens;
 6. een menselijke blik bij besluiten. (Bij automatisch verwerkte gegevens. Is hier niet van toepassing.)

indienen van klacht het indienen van een klacht over het gebruik van uw gegevens
Neem hiertoe via e-mail contact op met de directie, via het bij de inleiding vermeldde e-mailadres. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De website van VIM is SSL-gecertificeerd. Hiermee is alle communicatie tussen uw apparaat en de server van de webshost beveiligd door encryptie. Hierdoor is ‘afluisteren’ door een derde partij onmogelijk gemaakt. U kunt zien dat de website met SSL beveiligd is door de ‘s’ in https://www.vanitersonmuziek.nl.

Het online contact formulier van ‘Wpforms’ is beveiligd tegen spam met ‘invisible reCAPTCHA v3’. De contactgegevens op de pagina ‘Contact’ zijn tegen spam beveiligd door een nuftige combinatie van html en css.

De PC’s waarop de persoonsgegevens staan zijn (onder meer) beveiligd met:

 • een firewall
 • een virusscanner met vier anti-virus engines
 • software waarmee spyware, malware en adware opgespoord en verwijderd kan worden
 • software waarmee spyware wordt geblokkeerd door een immuniseerfunctie.

De PC’s worden middels een wekelijkse procedure volledig gescand met alle bovengenoemde software. De PC’s worden middels een maandelijkse procedure beoordeeld. Tevens wordt dan de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verwerking geëvalueerd.