You have reached your destiny...

Van Iterson Muziek

Verrijk je leven met muziek

° Privacy

Het is van belang dat u even de tijd neemt om de privacyverklaring zorgvuldig door te nemen.

1. AVG: uw nieuwe privacywet
Per 25 mei 2018 geldt een nieuwe privacywet. In de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) staan regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens. Met de nieuwe privacywet krijgt u meer en sterkere privacyrechten. Voor Van Iterson Muziek (VIM) zijn er meer verplichtingen om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan.

De AVG staat internationaal bekend als ‘General Data Protection Regulation (GDPR)’. De GDPR geldt voor de hele EU, bij alle verwerking van persoonlijke gegevens van EU-burgers, zelfs als u geen EU-burger bent.

2. Wat is de privacyverklaring?
In de privacyverklaring legt VIM aan u als (potentiële) relatie uit hoe VIM omgaat met uw persoonlijke gegevens.
In de verklaring wordt onder meer beschreven:
* het doel van gegevensverzameling;
* welke gegevens worden verzameld;
* de gegevens-ontvanger;
* de opslagperiode;
* uw rechten (inzage, rectificatie, verwijdering);
* de beveiliging.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

3. Raadpleeg AVG (pdf)
NL   : Privacyverklaring – 25 5 2018 — NL .
ENG: Privacy Statement – 25 5 2018 — ENG .

– – –

De AVG-wet vereist allereerst dat uw persoonsgegevens altijd via een veilige verbinding worden verstuurd. De VIM website is beveiligd met een SSL-certificaat: uw gegevens worden versleuteld verzonden, zodat ze niet kunnen worden onderschept.